Головна » Файли » Для вчителів » Методичний кейс


Категорії
Програми та методичні рекомендації [33]Методичний кейс [30]
Календарні планування [19]Цікавинки [34]

Ключові компетентності для навчання впродовж життя
19.01.2018, 19:00

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.
https://drive.google.com/file/d/1bY0RgDM39iNY1_KWhOxd16pioAdTX_fr/view?usp=sharing  


 
17 січня 2018 року схвалено оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання впродовж життя - рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС).
 

Перелік і назви компетентностей, порівняно з попередньою редакцією, оновлено:
 
Було (2006) Стало (2018)
 1. Спілкування рідною мовою (Communication in the mother tongue)
 2. Спілкування іноземними мовами (Communication in foreign languages)
 3. Математична компетентність та основні компетентності у природничих і точних науках (Mathematical competence and basic competences in science and technology)
 4. Цифрова компетентність (Digital competence)
 5. Навчання вчитись (Learning to learn)
 6. Соціальна і громадянська компетентність (Social and civic competences)
 7. Почуття ініціативності та взаємодії (Sense of initiative and entrepreneurship)
 8. Культурна впевненість і самовираження (Cultural awareness and expression)
 1. Грамотність (Literacy competence)
 2. Мовна компетентність(Languages competence)
 3. Математична компетентність та компетентність у науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence and competence in science, technology and engineering)
 4. Цифрова компетентність (Digital competence)
 5. Особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and learning competence)
 6. Громадянська компетентність (Civic competence)
 7. Підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence)
 8. Компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural awareness and expression competence)

 Категорія: Методичний кейс | Додав: Адмін | Теги: Компетентності, зош 20, методика, Ключові компетентності, НУШ, вчителям
Переглядів: 1399 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Схожі матеріали
Всього коментарів: 0
avatar