Головна » Організація освітньої діяльності » Організація навчального процесу » Нормативна база


Категорії
Нормативна база [39]Шкільна звітність [2]
Звіт директора [4]Фінансові звіти [34]
Педагогічні та методичні ради [6]Освітні програми [3]
Річний план [7]Гуртки, факультативи [10]

Нормативні документи для соціальних педагогів

26.01.2014, 16:56

 Міжнародні конвенції
1. Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано Постановою ВР N 789 XII  від 27.02.1991)
2. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182 (ратифіковано Законом України N 2022-III від 05.10.2000)
3. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано Законом України N 716-IV від 03.04.2003)
4. Конвенція про контакт з дітьми (ратифіковано Законом України   N 166-V від 20.09.2006)
5. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (ратифіковано Законом України N 136-V від 14.09.2006)
6. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (ратифіковано Законом України   N 135-VI від 06.03.2008)
7. Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (дата приєднання України: 11.01.2006, Закон N 3303-VI від 11.01.2006)
8. Європейська конвенція про здійснення прав дітей (ратифіковано Законом України N 69-V від 03.08.2006)
9. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання  (дата приєднання України: 14.09.2006, Закон N 135-V від 14.09.2006)
10. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом (ратифіковано Законом України N 862-VI від 14.01.2009)
11. Конвенція про кіберзлочинність (ратифіковано Законом України N 2824-IV  від 07.09.2005)
12. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидію торгівлі людьми (ратифіковано Законом України N 2530-VI  від 21.09.2010)
13. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) (ратифіковано Законом України N 3017-VI  від 15.02.2011)
14. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення
15. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення

Кодекси
1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002, № 2947-III;
2. Цивільний Кодекс України  вiд 16.01.2003  № 435-IV;
3. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV

Закони України
1. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» вiд 21.11.1992 № 2811-XII;
2. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР;
3. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III;
4. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III;
5. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV;
6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»  від 15.11.2001 № 2789-ІІІ;
7. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV;
8. Закон України «Про громадянство України» вiд 18.01.2001 № 2235-III;
9. Закон України «Про соціальні послуги» вiд 19.06.2003  № 966-IV;
10. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» вiд 02.06.2005  № 2623-IV;
11. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI;
12. Закон України «Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 року № 4722
13. від 13.04.2016 №405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»

УКАЗи Президента України:
1) від 11.07.2005 № 1086/2005  «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»;
2) від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;
3) від 05.05.2008 № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей»;
4) від 27.11.2008  № 1088/2008 «Про День усиновлення»;
5) від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».

Постанови Кабінету Міністрів України:
1) вiд 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;
2) вiд 18.08.1994 № 565 «Про порядок повного державного утримання та забезпечення учнів державних професійних навчально-виховних закладів безкоштовним харчуванням і стипендією»;
3) вiд 09.06.1997  № 565 «Про Типове положення про притулок для дітей»;
4) вiд 03.08.2000 № 1200 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства»;
5) вiд 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»;
6) вiд 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»;
7) вiд 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
8) вiд 26.09.2002 № 1432 «Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання»;
9) вiд 23.04.2003 № 569 «Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України»;
10) вiд 28.01.2004  № 87 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»;
11) від 12 травня 2004 року № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»
12) вiд 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»;
13) вiд 08.09.2005 № 877 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»;
14) вiд 08.09.2005 № 878 «Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
15) вiд 27.12.2005 № 1291 «Про затвердження Типового положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)»;
19) від 15 лютого 2006 року № 148 «Про затвердження типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»
16) вiд 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»;
17) від 15.03.2006 № 310 «Про затвердження Типового положення про СОС-дитяче містечко»;
18) вiд 10.07.2006 № 952 «Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей»;
20) від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку  призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних  послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;
21) вiд 30.08.2007 № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»;
22) вiд 17.10.2007 № 1242 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
23) від 05.03.2008 № 146 «Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»;
24) від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
25) від 22 жовтня 2014 р. № 624 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866»
26) від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;
27) від 29.12.2009 № 1421 «Про затвердження Типового положення про центр захисту дітей «Наші діти».
28)  від 27 серпня 2010 р.  № 778  «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  №28 ( 28-2014-п ) від 22.01.2014);
29) від 1 серпня 2013 р. № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
32) від 1 серпня 2013 р. № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
30) від 21 листопада 2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»
31) від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:
1) від 16.06.2003 № 364-р «Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей»;
2) вiд 11.05.2006  № 263-р «Про схвалення Концепції Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
3) вiд 22.04.2006 № 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006 - 2016 роки»;
4) вiд 21.10.2009 № 1263-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року»;
5) від 13.04.11 № 330-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

Накази
1. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1105/25882)

2. Наказ Міністерства соціальної політики України  від 09.07.2014 № 450 «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України  4 вересня 2014 р. за № 1076/25853)

3. Наказ Міністерства соціальної політики України  від 20.01.2014 № 27 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2014 р. за № 216/24993 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінсоцполітики № 387 від 16.06.2014)

4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2012 № 1176 “Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 р. за № 121/22653 )

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 року № 616 ”Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Мін'юсті 30.12.99 за № 922/4215, виклавши його у новій редакції, що додається), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за № 687/16703

6. Наказ Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 489 від 29.06.2006) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 року за № 659/4880

 Категорія: Нормативна база | Додав: Адмін | Теги: нормативна база, для соціальних педагогів, закони, організація навчального процесу, конвенція, накази, правове виховання, виховна робота
Переглядів: 469 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Схожі матеріали
Всього коментарів: 0
avatar